خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت منابع انسانی و رویکرد های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

دو رویكرد كلی در مدیریت منابع انسانی از دیدگاه آرمسترانگ وجود دارد : رویكرد سخت ورویكرد نرم. رویكرد سخت:  به كاركنان مانند دیگر منابع نگاه می شود كه باید معادله ورودی- خروجی برقرار شود و به صورت كارآمد اداره شوند. رویكرد نرم:  بیشتر به این حقیقت توجّه می كند كه نمی توان با كاركنان مانند دیگر منابع رفتار كرد زیرا برخلاف دیگر منابع، منابع انسانی فكر كرده و عكس العمل نشان می دهند. در این رویكرد بر استراتژی هایی برای دستیابی به تعهّد از طریق آگاه ساختن كاركنان ازمأموریت، ارزش ها، برنامه های سازمان و شرایط محیطی، مشاركت كاركنان درتصمیم گیری در مورد چگونگی انجام امور و گروه بندی كاركنان در تیم های كاری بدون نظارت رسمی تأكید بیشتری می شود. در واقع رویكرد سخت بر فرایند مدیریت امور كاركنان تمركز می كند در حالی كه رویكرد نرم بر طرز تلقی كاركنان و چگونگی رفتار با آنان تأكید می كند. رویكرد سخت سیستم ها، رویه ها و دستور العمل ها و چگونگی انجام فرآیندها را مورد بررسی قرار می دهد. رویكرد نرم عوامل انسانی و رفتاری را در نظر می گیرد. (آرمسترانگ،6:1993).

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

رویکردهای مدیریت منابع انسانی

منابع